Soluționare Plângeri

Stimate client,

Vă informăm ca a intrat în vigoare Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 16/2015 pentru aprobarea procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, publicat în Monitorul Oficial nr.193/23.03.2015.

În conformitate cu prevederile actului normativ menţionat, MEHEDINTI GAZ S.A. a elaborat procedura internă de soluţionare a plângerilor clienţilor şi vă aducem la cunoştinţă modalităţile de transmitere a plângerilor, principalele categorii de plângeri, termenul legal de depunere (dacă există), termenul de soluţionare, programul de audienţe, precum şi dreptul clientului final de a apela, în vederea soluţionării plângerilor, la: ANRE (Str. Constantin Nacu, nr.3, sector 2, Bucureşti, telefon – 021-327.81.74, 021-327.81.00, fax – 021-312.43.65 şi e-mail – anre@anre.ro), alte proceduri extrajudiciare sau instanţa judecătorească.

ORDIN nr. 16 din 18 martie 2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

INFORMARE privind cadrul general al procedurii de înregistrare, investigare şi soluţionare a plângerilor

PROCEDURĂ proprie privind soluţionarea plângerilor clienţilor finali consumatoi de gaze naturale, având în vedere „Procedura cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali” aprobată prin Ordinul ANRE nr. 16 din 18 martie 2015

FORMULAR de înregistrare a plângerii

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.