REGULAMENTULUI PRIVIND RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE

Ordinul presedintelui ANRE nr. 136/2022

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Progam Lucru:

Luni – Vineri: 08:00-10:30

Adresa contact: info.mehedintigaz@fimm.com

Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu , nr. 95B

Tel: 0352 228 003

DocumentDescarca Document
Cerere ModelDescarca Document
Ordinul presedintelui ANRE nr. 136/2022Descarca Document
Registru electronic de evidenta a cererilor de racordare
Draft contract de racordare la SDDescarca Document
Declaratie consimtamant Mehedinti GazDescarca Document
Procedura Operationala Racordare -Prevederi -Ordin-18/2021Descarca Document
Solicitare de selectare OEP,VP si OEEDescarcă Document

Secțiunea a 4-a
Contractul de racordare la SD


Art. 45– (1) Contractul de racordare este prevăzut în Anexa nr. 4.
(2) Termenele asumate de OSD prevăzute prin contractul menționat la alin. (1) sunt următoarele:


a) recepția tehnică a racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea OE care a executat; acest termen este corelat și cu cel de punere în funcțiune a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM prevăzut la lit. b);


b) 4 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul și/sau SRM/SR, în vederea punerii în funcțiune a acestora;


c) OSD poate stabili comasarea celor două termene prevăzute la lit. a) și b).

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.