Regulament General pentru Protectia Datelor nr.679/2016(GDPR)

NOTA DE INFORMARE

Stimate client,

In raport de modificarea legislatiei aduse de Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), va informam ca am actualizat politica SC MEHEDINTI GAZ SA  privind Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Subscrisa MEHEDINTI GAZ SA , cu sediul în_Drobeta Turnu Severin, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 95 B, județul/sectorul Mehedinti, cod poștal 220236, telefon +40-252-326488, fax +40-252-333943, cod de înregistrare fiscală RO 16144762, nr. de ordine la oficiul registrului comerțului J25/87/2004,  având codul IBAN nr. RO55BTRL02601202M003DXX, deschis la Banca Transilvania Suc. Drobeta Turnu Severin,  reprezentată legal prin Administrator Alberto Dondi,prelucram datele dvs. personale (date legate de furnizare de servicii, date privind  comenzi si tranzactii, date de identificare, date pe care ni le oferiti sau pe care le primim in virtutea legii sau a contractului cu scopul de a va putea livra produse si servicii) – in general pentru furnizarea produselor si serviciilor noastre, pentru a interactiona cu dvs., pentru a emte facturi, pentru a va transmite, detalii despre activitatea, produsele, serviciile si promotiile noastre.

În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice sau telematice.

De principiu colectam urmatoarele date cu character personal:

  • Nume, prenume, CNP, serie si numar CI, adresa de domiciliu, adresa locului de consum, acte de proprietate, adresa email, adresa de corespondenta
  • Denumire persoana juridica, Cod Fiscal, numar de inregistrare la Registrul Comertului, adresa sediu social, adresa puncte de lucru, adresa locului de consum, acte de proprietate, adresa email

Prelucrarea datelor dvs. personale are loc pentru urmatoarele scopuri:


a) in vederea incheierii si executarii unui contract pe care l-ati incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi si frunizare, precum si de sitatia contului clientului, facturare, furnizare servicii si produse, solutionarea potentialelor diferente pe cale amiabila si/sau prin mediere, negociere, arbitraj sau  litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor, etc;

b) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau organismele de stat,guvernamentale abilitate;

c) daca doriti sa aplicati pentru unul din posturile vacante afisate la sectiunea ”Cariere”, pentru scopul recrutarii de personal pe pltaforma www.mehedintigaz.ro sau sa va inscrieti intr-o campanie promotionala lansata pe site-urile noastre

d) daca doriti sa va creati un cont de client pe platforma online www.nordgaz.ro

e) in baza interesului legitim, colectam date pentru scopuri precum: asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere video si acces in spatiile securizate), identificarea clientilor, detectarea si prevenirea potentialelor fraude, raportari interne sau catre alte entitati abilitate;

f) in baza consimtamantului dvs. pentru urmatoarele scopuri:
       1) statistice, respectiv de marketing, newsletter, actiuni de direct mailing, oferirea de produse si servicii, reclama/publicitate;
       2) prelucrari automate, inclusiv profilare; 
       3) prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate in conditiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile in vederea furnizarii de servicii.

Refuzul Clienților de a transmite către MEHEDINTI GAZ S.A datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea de către MEHEDINTI GAZ S.Aa datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitatea principala MEHEDINTI GAZ S.A, inclusiv furnizarea de  gaze naturale (spre exemplu, prestarea serviciului de furnizare a a gazelor naturale, precum si a altor servicii conexe/similare, inclusiv utilizarea aplicațiilor/serviciilor online, in funcție de serviciile de care beneficiază/poate beneficia fiecare client in parte).

Pentru îndeplinirea scopurilor prevazute la litera f) de mai sus sau a unor comunicări comerciale in scop de marketing direct care NU au legătură cu activitatea principală MEHEDINTI GAZ S.A, transmiterea datelor dumneavoastră personale este voluntară. Lipsa consimțământului dumneavoastră pentru aceste din urmă scopuri, nu va avea absolut nicio consecință asupra încheierii contractului. Natura obligatorie sau facultativă a exprimării consimțământului va fi specificată la momentul colectării datelor. Aveți dreptul ca în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate:

  • autoritatile statului (inclusiv dar fara a se limita la autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor, organele statului competente in materie penala, etc.), ca urmare a unei obligatii legale a subscrisei, derularea de proceduri de achiziții si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala,;furnizorii/colaboratori implicati in mod direct/indirect in furnizarea de bunuri si servicii (ex. dezvoltatori de servicii IT, call center, dezvoltatori de retele de gaze, dezvoltatori de proiecte zonale/nationale,furnizori de servicii din strainatate,societati de asigurare/reasigurare, etc.);prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;alte companii din cadrul Grupului de firme;  instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traducatori autorizati, alte servicii autorizate (ex:  în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești si/sau a altor sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești)

De asemenea, va informam ca spatiile in care functionam sunt este supravegheate video in temeiul interesului legitim si a  indeplinirii obligatiei legale de monitorizare a accesului in incinta in vederea asigurarii securitatii persoanelor si a bunurilor, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Imaginile colectate sunt indispensabile pentru asigurarea scopului mentionat. Imaginile sunt utilizate de subscrisa si pot fi comunicate autoritatilor publice competente, in conditiile legii. Imaginile sunt stocate 30 de zile iar la implinirea termenului, acestea sunt sterse automat. Imaginile nu/sunt transferate in strainatate sau catre un al operator. In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea, subscrisa va putea sa va limiteze accesul in spatiile noastre.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Spatiului Economic European

MEHEDINTI GAZ S.Aar putea sa transfere datele personale catre alte companii aflate in exteriorul Spatiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, am luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel European si internetional. Precizăm ca datele  transferate in spațiul Uniunii Europene și/sau in afara acestuia se vor efectua prin intermediul unor instrumente juridice și în baza unor garanții adecvate reglementate de Comisia Europeana și/sau de către alte autorități naționale, respectiv în alte state care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului incheiat, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe o perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale, in conformitate cu politica noastra interna privind retentia datelor. MEHEDINTI GAZ S.A. poate pastra datele cu character personal colegate si pana la expirarea obligației legale de arhivare ce ii revine în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE (acolo unde e cazul),ulterior datele vor fi șterse

Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti informa cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop in scris prin mijloace ce asigura confirmarea primirii continutului.

Odata cu intrarea in vigoare a GDPR , potrivit art. 15 – 21 si urm. din Regulamentul 679/2016 UE, in calitatea dvs. de client, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare si acces-Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. 

Dreptul la rectificare-Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte si puteti completa datele incomplete oricand veti considera necesar. 

„Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la stergere-Aveti dreptul, in conditiile legii, sa ne solicitati sa va stergem datele cu caracter personal.

Dreptul la restrictionare-Aveti dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.Dreptul de a va retrage consimtamantul-Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii– Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

  • dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date,
  • datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

Dreptul la portabilitatea datelor– Aveti dreptul sa primiti datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea noastra.

Dreptul de opozitie– Aveti dreptul sa va opuneti oricand, fata de prelucrarea de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal, in special in scop de marketing direct; puteti sa solicitati  sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim. Daca aveti si va exercitati dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

Dreptul de a va adresa justitiei- Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, si inregistrata in conditii de legalitate, inaintata catre:

SC MEHEDINTI GAZ S.A.– in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)
cu sediul în Mun. Drobeta Turnu Severin

CUI: RO 16144762 înregistrată la ORC sub nr. J25/87/2004,adresa de email info.mehedintigaz@fimm.ro;

TelVerde:      0800 800544

Dispecerat: 0737/837697

Soluționare plângeri: Tel.0252-326488 (Luni-Vineri, orele: 09:00-12:00; 14:00-16:00)
                                     Fax0252-333943

Sediu:    Tel 0252-326488   (Luni-Vineri, orele: 8:30-12:30; 13:30-17:30)
               Fax 0252-333943

In cerere va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile.

Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.

MEHEDINTI GAZ S.A.<Denumire_client>
Administrator<Reprezentant>
Alberto Dondi_________________________

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.