Ofertă noncasnici

Ofertă noncasnici

Oferta noastra este exclusivă valabilă consumatorilor noncasnici cu un consum anual până la 2800,00 MWh cu următoarele avantaje:

 • Posibilitatea contractarii pe termen lung;
 • Fără program de consum;
 • Fără costuri suplimentare pentru depășirea cantitatăților contractate;
 • Fără trimiterea unei prognoze de consum orar/zilnic/saptămânal/lunar;
 • Determinarea costului energiei după un model matematic ce vă dă o viziune asupra costurilor viitoare;
 • Preț de cost a energiei exclusivist;
 • Documentele necesare pentru încheierea contractului:
  In vederea încheierii contractului, clientul trebuie sa prezinte următoarele documente :
  1. Copie a Certificatului de Înregistrare la Registrul Comerțului , după caz
  2. Certificat Constatator emis de Registru Comerțului , după caz
  3. Copie după dovada deținerii în proprietate a spațiului ( extras de carte funciară etc.)
  4. Copie a BI/CI a reprezentatului legal care urmează a semna contractul de furnizare a gazelor.
 • Modalitatea de acceptare a contractului :Acceptarea ofertei-tip se comunica in scris prin
  adresa semnata si stampilata de catre reprezentanul legal al clientului

OFERTA-TIP

 

Oferta noastra este exclusivă valabilă consumatorilor noncasnici cu un consum anual peste 2800,00 MWh cu următoarele avantaje:

 • Posibilitatea contractarii pe termen lung;
 • Fără program de consum;
 • Fără costuri suplimentare pentru depășirea cantitatăților contractate, dar fară a depăși prognoza orară ;
 • Determinarea costului energiei după un model matematic ce vă dă o viziune asupra costurilor viitoare;
 • Consiliere la alegerea prognozelor.
 • Preț de cost exclusivist;
 • Documentele necesare pentru încheierea contractului:
  In vederea încheierii contractului, clientul trebuie sa prezinte următoarele documente :
  1. Copie a Certificatului de Înregistrare la Registrul Comerțului , după caz
  2. Certificat Constatator emis de Registru Comerțului , după caz
  3. Copie după dovada deținerii în proprietate a spațiului ( extras de carte funciară etc.)
  4. Copie a BI/CI a reprezentatului legal care urmează a semna contractul de furnizare a gazelor.
 • Modalitatea de acceptare a contractului :Acceptarea ofertei-tip se comunica in scris prin
  adresa semnata si stampilata de catre reprezentanul legal al clientului

OFERTA-TIP