OFERTA NON CASNIC

            OFERTA FURNIZARE GAZE NATURALE CLIENTI NON-CASNICI

Oferta de pret este dedicata clientilor noi racordati din zona de distributie loc. Drobeta Turnu Severin, Mun.Mehedinti, si include servciul propriu de furnizare, serviciul de inmagazinare a gazelor naturale, precum si serviciile reglementate de transport si distributie gaze naturale.

 1. Data întocmirii ofertei 29.10.2021;
 2. Ofertă valabilă până în data de 01.11.2021-30.11.2021;
 3. Valabilitate pret:30 de zilede la data semnarii contractului de furnizare gaze
 1. Obiectul contractului fiind furnizarea gazelor naturale cu serviciul de transport, depozitare și distribuție inclus;
 2. Durata contractului 6 luni ,cu posibilitatea reînnoirii pentru perioade succesive de 6 luni
 3. Condiții de plată–în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu termen de grație 15 zile calendaristice;
 4. Penalități – 0,02% pe zi de la data scadentă a facturii;
 5. Garanții – în cazul depășirii termenului scadent de mai mult de două ori se va depune o garanție ce va acoperi 60 de zile din consumul mediu anual;
 6. Transmiterea facturii – cu poșta si electronic;
 7. Prețul de furnizare conform cu tabelul– fără T.V.A. și acciză
 8. Solicitarea Ofertei-tip se considera acceptata prin semnarea contractului de furnizare gaze naturale;
 9. Documente necesare la incheierea contractului de furnizare: C.I.F. in cazul persoanelor juridice;
 10. Condiții de încetare a contractului:
 • prin ajungerea la termen, în situația în care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și intenția de neprelungire a Contractului este notificată cu minim 30 (treizeci) de zile calendaristice înaninte de termenul stabilit pentru încetarea prin expirare a Contractului;
 • dacă părțile nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestațiilor, datorate modificărilor de circumstanțe;
 • în cazul declanșării procedurii falimentului Cumpărătorului, printr-o hotărâre judecătorească;
 • dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile și Părțile nu agreează altfel;
 • în caz de consum fraudulos;
 • oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa prezentul Contract unilateral în condiţiile transmiterii unei notificări prealabile scrise, cu cel puţin 21 (douăzecişiuna) de zile calendaristice anterior momentului la care se doreşte încetarea acestuia;
Pentru clienții  non-casnic de gaze naturaleTarif fărăT.V.A.Tarif cuT.V.A.
Clienți finali racordați în sistemul de distribuțieLEI/MWhLEI/MWh
C.1 cu un consum anual mai mic sau egal cu 280   MWh  640,00761,60
C.2 cu un consum anual mai mic sau egal cu 2800 MWh  630,00749,70
  S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.