Info Consumatori

Info Consumatori

Drepturile si obligatiile clientilor finali.

Drepturi si obligatiile clientilor finali.

Preturile si tipurile de tarife practicate.

Preturile si tipurile de tarife practicate.

Modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii şi mijloacele de plată.

Modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii şi mijloacele de plată.

Principalele clauze ale contractului de furnizare.

Principalele clauze ale contractului de furnizare.

Principalele conditii generale de contractare, inclusiv durata contractului, conditiile de reînnoire si renuntare la servicii, denuntarea unilaterala a contractului.

Conditii generale.

Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a plângerilor clienţilor finali.

Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorului ( OPC )

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.