Drepturi P.j.


Drepturi si obligatii clienti non-casnici (pers. juridice).

Stimate client ,

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale” va aducem la cunostinta „ Drepturile si obligatiile consumatorului non-casnic de gaze naturale” prevazute in „Contractul cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii casnici”:

„V. Drepturile si obligatiile consumatorului non-casnic de gaze naturale

Art. 8. – Consumatorul are urmatoarele drepturi:

a) sa fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) sa solicite furnizorului întreruperea alimentarii cu gaze naturale;

c) sa solicite înlocuirea echipamentului de masurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) sa transmita indexul echipamentului de masurare, determinat lunar prin autocitire, în conditiile si la termenele precizate de furnizor;

e) sa solicite modificarea graficului de furnizare prevazut în anexa nr. 1 la contractul de furnizare, cu cel putin 2 zile anterioare zilei/saptamânii pentru care se solicita modificarea; modificarile vor putea fi convenite de catre parti în termen de o zi de la data solicitarii;

f) sa aiba acces la aparatele de masurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenta personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distributie/transport al gazelor naturale;

g) toate celelalte drepturi corelative obligatiilor furnizorului.

Art. 9. – Consumatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa achite integral si la termen factura emisa de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, precum si dupa caz, majorarile de întârziere aferente;

b) sa foloseasca exclusiv aparatele de utilizare care respecta cerintele legislatiei în vigoare si sa nu realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

c) sa nu revânda gazele naturale contractate;

d) sa suporte cheltuielile aferente verificarii metrologice a echipamentului de masurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparatiilor necesare mentinerii în clasa de exactitate;

e) sa ia masurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale, exprimat în unitati de energie, în limitele stipulate în contractul de furnizare,( pentru consumatorul al carui consum anual se încadreaza în categoriile B4-B6 sau A2-A5; )

f) sa sesizeze imediat furnizorul în legatura cu orice defectiune pe care o constata în functionarea echipamentului de masurare si sa asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;

g) sa permita accesul în vederea citirii indexului echipamentului de masurare, în orice moment pe perioada derularii contractului, în situatia în care echipamentul de masurare se afla pe proprietatea consumatorului;

h) sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevazute în contractul de furnizare.”

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.