Documente Necesare Racordării

Contractul reprezinta conventia scrisa intre Mehedinti Gaz  si client in baza careia se presteaza serviciul de furnizare gaze naturale si garanteaza respectarea drepturilor si obligatiilor partilor.

Contractele de furnizare pentru consumatorii captivi sunt cotracte cadru reglementate prin Ordinul ANRE nr. 77/10.09.2009. Furnizarea se face in baza unui program de consum stabilit intre parti.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de branşament sunt:

 • cerere de acces la sistemul de distribuţie ;
 • acordul de acces la sistemul de distribuţie;
 • cererea de racordare la sistemul de distribuţie;
 • act de proprietate al locului de consum;
 • contractul de închiriere şi acordul expres al proprietarului (în cazul imobilelor închiriate);
 • act de identitate;
 • date de înmatriculare a societăţii (pentru persoane juridice).

Acte necesare persoanelor fizice:

 • Copie      a actului de identitate
 • Copie      a actului de proprietate sau închiriere
 • Acordul      proprietarului, după caz
 • Acordul      investitorilor iniţiali
 • Acordul      asociaţiei de proprietari/ locatari, după caz

Acte necesare persoanelor juridice:

 • Copie      a certificatului de înmatriculare
 • Copie      a actului de proprietate sau închiriere
 • Acordul      proprietarului, după caz
 • Acordul      investitorilor iniţiali
 • Acordul      asociaţiei de proprietari/ locatari

Acte necesare asociaţiilor de locatari/ proprietari:

 • Copie      a actului de constituire a asociaţiei
 • Schema      imobilului

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.