Documente Necesare Racordării

Contractul reprezinta conventia scrisa intre Mehedinti Gaz  si client in baza careia se presteaza serviciul de furnizare gaze naturale si garanteaza respectarea drepturilor si obligatiilor partilor.

Contractele de furnizare pentru consumatorii captivi sunt cotracte cadru reglementate prin Ordinul ANRE nr. 77/10.09.2009. Furnizarea se face in baza unui program de consum stabilit intre parti.

Mehedinți Gaz, în calitate de operator autorizat în domeniul distribuției de gaze naturale, vine in sprijinul Dvs. si va aduce la cunoștiință procedura standardizată și reglementată legal, necesară pentru conectarea la rețeaua de gaze naturale.

Demersurile necesare sunt următoarele:

a) Inițierea procesului de conectare se face prin programare prealabilă, realizabilă apelând call center-ul la numărul 0330 228 003(non-stop).
b) La data și ora stabilite pentru întâlnire, (in cadrul orelor de program cu publicul), este obligatoriu să prezentați un document de identitate valid la sediul Mehedinți Gaz.
c) În cazul reprezentării prin mandatar, este esențial ca documentele precum contractul de mandat sau procura să fie autentificate de un notar public, pentru a fi acceptate în cadrul procedurii.
d) In cazul transmiterii cererilor pe email la adresa instiintare@mehedintigaz.ro acestea trebuie sa conțină semnătura electronica a beneficiarului.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de branşament sunt:

 • cerere de acces la sistemul de distribuţie ;
 • acordul de acces la sistemul de distribuţie;
 • cererea de racordare la sistemul de distribuţie;
 • act de proprietate al locului de consum;
 • contractul de închiriere şi acordul expres al proprietarului (în cazul imobilelor închiriate);
 • act de identitate;
 • date de înmatriculare a societăţii (pentru persoane juridice).

Acte necesare persoanelor fizice:

 • Copie      a actului de identitate
 • Copie      a actului de proprietate sau închiriere
 • Acordul      proprietarului, după caz
 • Acordul      investitorilor iniţiali
 • Acordul      asociaţiei de proprietari/ locatari, după caz

Acte necesare persoanelor juridice:

 • Copie      a certificatului de înmatriculare
 • Copie      a actului de proprietate sau închiriere
 • Acordul      proprietarului, după caz
 • Acordul      investitorilor iniţiali
 • Acordul      asociaţiei de proprietari/ locatari

Acte necesare asociaţiilor de locatari/ proprietari:

 • Copie      a actului de constituire a asociaţiei
 • Schema      imobilului

Documente

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.